Alfabet Tastatur App'en

App’en hjælper indskolings børn og voksne med at stave, samt sikrer hurtigere indlæring af alfabetet og hurtigere adgang til den digitale verden.

Kr 29,00

Ideen bygger på store og små bogstaver placeret på samme tast, samt vokaler og konsonanter repræsenteret via røde og blå taster.

”Two in One” ™ funktion, gør at man kan skifte mellem fuldfarvede/stregfarvede taster.
Store/små bogstaver på hver tast, hjælper til en generelt hurtigere og mere korrekt tastning, samt bedre og nemmere indlæring.
En farveindikator der hjælper med ordgenkendelse, som gør det nemmere at stave.

Nemmere sprogindlæring hos børn i indskolingen og en hurtigere integration af flersprogede i dansk.

I 2011 blev Chriba.dk tildelt, ”Den Europæiske Sprogpris”, for Alfabet Tastaturet, og har siden 2002 arbejdet på at gøre vores indlæring mere farverig og effektiv. Produktet er anerkendt af mange skoler og institutioner i EU for de veldokumenterede gode resultater hos mange elever.

Flere billeder